DZIĘKUJĘ

Darmowy!

Szereg syczący i szumiący, także z „kontrowersyjnymi” sylabami, które możemy ćwiczyć lub nie, ponieważ nie występują w takim naturalnym połączeniu w języku polskim, jednak są obecne w innych językach np. nazwy miast.