Dziękuję ci za zapisanie się na konferencję:

KOCHAM SŁYSZEĆ 2022

Szczegółowy plan wyślę ci za jakiś czas na e-maila oraz pojawi się tu na tej stronie, otrzymasz także dodatkowe informacje np. związane z dojazdem.

AGENDA

9:15 start rejestracji uczestników

10:00 start części merytorycznej, a w niej:
-Diagnoza audiologiczna
-Diagnoza logopedyczna
-Terapia dzieci z niedosłuchem
-Część rodziców dzieci z niedosłuchem

W tym przerwy na kawę i na obejrzenie mnóstwa stoisk znanych firm związanych z naszą tematyką😊

17:00 Koniec wystąpień

  • 08:00 – 09:55 Rejestracja (wystarczy okazać dowód tożsamości)
  • 10:00 – 11:30 Moduł szkoleniowy
  • 11:30 – 11:45 Przerwa
  • 11:45 – 13:30 Moduł szkoleniowy
  • 13:30 – 14:30 Przerwa na lunch
  • 14:30 – 16:30 Moduł szkoleniowy
  • 16:30 – 16:45 Przerwa
  • 16:45 – 19:00 Moduł szkoleniowy

SZCZEGÓŁY

PROPOZYCJE NOCLEGOWE

PREZENTERZY

Agnieszka 
Kaproń

Logopeda, surdologopeda, przedsiębiorca, właściciel dwóch logopedycznych firm.

Specjalista, który kocha swoją prace i stale się doskonali.

Ukończyła kilkadziesiąt szkoleń logopedycznych prowadzonych przez najlepszych specjalistów w Polsce i sama przeszkoliła już kilka tysięcy osób!

Twórca szkoleń, webinarów, pomocy logopedycznych. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych!

Aleksandra
Borowicz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, surdopedagog. Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz pracownik w Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów (instruktor metody fonogestów z uprawnieniami do certyfikowania) oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Członek z wyboru Polskiej Rady Języka Migowego przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej (w drugiej kadencji). Jest kuratorem Koła Naukowego Surdopedagogiki „Surdus Loquens”, w ramach którego sprawuje opiekę, koordynuje prace studentów, wspiera w organizacji konferencji naukowych, integruje środowisko studentów z uszkodzeniami słuchu w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 


Aleksandra
Borowicz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, surdopedagog. Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz pracownik w Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów (instruktor metody fonogestów z uprawnieniami do certyfikowania) oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Członek z wyboru Polskiej Rady Języka Migowego przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej (w drugiej kadencji). Jest kuratorem Koła Naukowego Surdopedagogiki „Surdus Loquens”, w ramach którego sprawuje opiekę, koordynuje prace studentów, wspiera w organizacji konferencji naukowych, integruje środowisko studentów z uszkodzeniami słuchu w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 


Renata 
Kołodziejczyk

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwent Filologii Polskiej i Logopedii UMCS w Lublinie, Podyplomowego Studium Surdologopedii w Warszawie i Podyplomowych Studiów w zakresie Emisji Głosu UMCS w Lublinie, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL, certyfikowany instruktor metody fonogestów, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów, członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących oraz Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Ocalmy”, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Polskiego Komitetu Audiofonologii. 
Zajmuje się problematyką rozwoju komunikacji dzieci i młodzieży z uszkodzeniem narządu słuchu, a także możliwościami wspierania ich edukacji. Bada ich umiejętności komunikacyjne oraz sposoby przezwyciężania trudności w skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem. 
Jest wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów, prowadzi kursy I, II i III stopnia na terenie całego kraju, jest współtwórcą bezpłatnej platformy do nauki Metody Fonogestów w ramach projektu Cued Speech Europa. 

Renata 
Kołodziejczyk

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwent Filologii Polskiej i Logopedii UMCS w Lublinie, Podyplomowego Studium Surdologopedii w Warszawie i Podyplomowych Studiów w zakresie Emisji Głosu UMCS w Lublinie, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL, certyfikowany instruktor metody fonogestów, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów, członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących oraz Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Ocalmy”, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Polskiego Komitetu Audiofonologii. 
Zajmuje się problematyką rozwoju komunikacji dzieci i młodzieży z uszkodzeniem narządu słuchu, a także możliwościami wspierania ich edukacji. Bada ich umiejętności komunikacyjne oraz sposoby przezwyciężania trudności w skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem. 
Jest wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów, prowadzi kursy I, II i III stopnia na terenie całego kraju, jest współtwórcą bezpłatnej platformy do nauki Metody Fonogestów w ramach projektu Cued Speech Europa. 

Jowita 
Łechtańska

migumig.pl

Jowita Łechtańska – audiofonolog, pedagog, promotor polskiego języka migowego jako narzędzia wspierającego rozwój małego dziecka. Pomysłodawca, twórca i realizator innowacyjnego projektu „MiguMig – zabawy z językiem migowym”, w ramach którego zachęca do wprowadzania elementów polskiego języka migowego do codziennej pracy z dziećmi. Jest autorką wierszy, piosenek, bajek i zabaw dla dzieci. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się podczas szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, terapeutów i specjalistów pracujących z dziećmi.

Jowita 
Łechtańska

migumig.pl

Jowita Łechtańska – audiofonolog, pedagog, promotor polskiego języka migowego jako narzędzia wspierającego rozwój małego dziecka. Pomysłodawca, twórca i realizator innowacyjnego projektu „MiguMig – zabawy z językiem migowym”, w ramach którego zachęca do wprowadzania elementów polskiego języka migowego do codziennej pracy z dziećmi. Jest autorką wierszy, piosenek, bajek i zabaw dla dzieci. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się podczas szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, terapeutów i specjalistów pracujących z dziećmi.

Karolina
Nowak – Kuna

Z wykształcenia logopeda, dyplomowany protetyk słuchu, specjalista wczesnej interwencji, certyfikowany terapeuta systemu MFS. Autorka książek: „Ćwiczenia słownikowe: związki frazeologiczne, synonimy, antonimy” i „Logokarty”  pomocy „Logorytmy” oraz wielu kursów skierowanych do logopedów a także rodziców dzieci z niedosłuchem: „Czary Mary – wywołanie głoski R poprzez transformację dziąsłowego D”, „PSJ – pozycja spoczynkowa języka”, „Badania słuchu w pracy logopedy”, „Chodzą słuchy, że gadają już maluchy – Wczesna stymulacja logopedyczna niemowlaków, dzieci w żłobku i przedszkolu.”, „Elementy metody werbo-tonalnej w pracy z niemowlakiem”. Autorka projektu: „Chodzą słuchy, że gadają już maluchy” obejmującego kurs dla rodziców i terapeutów dzieci z niedosłuchem, bezpłatną broszurę informacyjną dla rodziców i terapeutów „ABC badań słuchu”, stronę na facebooku, pomoce dydaktyczne do terapii dzieci z niedosłuchem.  

MIEJSCE WYDARZENIA

LUBLIN 

Park Naukowo- Technologiczny

ul. Dobrzańskiego 3

[AGA NAPISZ JAKIŚ TEKST]

Budynek LPNT to miejsce współpracy instytutów naukowych, uczelni wyższych oraz zakładów produkcyjnych pracujących nad nowoczesnymi technologiami i produktami rynkowymi.