Akademia Surdologopedy – III edycja

  • Poziom kursu: Średnio zaawansowane
  • Czas trwania 06h 30m 20s

Tematy tego kursu

30 Lekcji 06h 30m 20s

Moduł I – Diagnoza audiologiczna

Lekcja 1: BADANIA PRZESIEWOWE NOWORODKÓW6:24
Lekcja 2: BUDOWA UCHA I JEGO FUNKCJONOWANIE6:23
Lekcja 3: WADY SŁUCHU7:13
Lekcja 4: OTOEMISJA I TYMPANOMETRIA + interpretacja14:35
Lekcja 5: ABR/ASSR + interpretacja10:58
Lekcja 6: AUDIOMETRIA TONALNA13:10
Lekcja 7: BOA, VRA i AUDIOMETRIA ZABAWOWA7:58

Moduł II – Protezowanie

Moduł III – Diagnoza logopedyczna

Moduł IV – Terapia dzieci z wadą słuchu od urodzenia do wieku przedszkolnego

Moduł V – Terapia dzieci z wadą słuchu w wieku szkolnym

Bonus

748,00  z VAT